Bestyrelsesarbejde

Vi hjælper kulturinstitutioner med at sammensætte professionelle bestyrelser, der har de rette kompetencer og personligheder til at løfte institutionen ind i en fremtid, hvor der er øget politisk pres for at kunne lede professionelt, få flere gæster og øge egenindtjeningen.

Carsten Kressner, direktør på Skuespillerskolen ophelia:
Med udgangspunkt i en analyse af Skuespillerskolen Ophelias muligheder og udfordringer sammensatte vi en bestyrelse helt fra bunden – bestående af en række kompetenceprofiler, der hver især bidrager med viden og netværk inden for forskellige områder, og som samtidig supplerer hinanden. Rasmussen & Marker har et stort overblik over relevante og stærkt kompetente personer, og vi forventer, at den nye bestyrelse tager Skuespillerskolen Ophelia til et helt nyt niveau.

Vi tror på
Med kulturministeriets anbefalinger om ”God ledelse i selvejende institutioner” fra 2011 kom der fokus på kompetencesammensætningen af bestyrelser. Slots- og Kulturstyrelsen har siden haft fokus på området senest med en survey i 2016 blandt de statsanerkendte museer, hvor næsten 60% af direktørerne svarer, at ”bestyrelsens manglende professionelle kompetencer kan være en udfordring”. Vi tror på, at en professionel bestyrelse med de rette kompetencer og personligheder, kan løfte enhver institution.

Skal vi også hjælpe dig?
Står du over for at skulle udpege et eller flere nye bestyrelsesmedlemmer, så kontakt os og hør, om vi også kan hjælpe dig.

Kontakt
Lasse Marker, lm@rasmussenmarker.dk | tlf. 42 75 51 16
Søren Mikael Rasmussen, smr@rasmussenmarker.dk | tlf. 20 30 77 44